ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Jean-Pierre Adam (1941 – 2014), χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη ξυλογραφία – 2012 – Ε/Α
Παράσταση: 62,5 εκ. x 44,7 εκ.
Χαρτί: 69 εκ. x 50 εκ.
Γαλλική-Λουξεμβουργιανή σχολή
Αρ. 1659 – Απόκτηση 2012