ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

110

Άτιτλο (La mulâtresse – Η Μιγάδα)

Δημήτριος Γαλάνης (1882 – 1966) χαράκτης,
Άτιτλο (La mulâtresse – Η Μιγάδα) – λιθογραφία – 1926
Παράσταση: 29 εκ. x 21 εκ. – Χαρτί: 50 εκ. x 32 εκ.
Ελληνική-γαλλική σχολή
Αρ. 928 – Απόκτηση 2010