ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

122

Άτιτλο

Χρίστος Καράς (1930 – ) χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη χαλκογραφία μελάνι & ζάχαρη και
ακουατίντα – 1996 – 12/40
Παράσταση: 52,5 εκ. x 80 εκ.
Χαρτί: 70 εκ. x 100 εκ.
Ελληνική-γαλλική σχολή
Αρ. 3847 – Απόκτηση 2017