ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Χρήστος Κάλφας (1955 – ) χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη ξυλογραφία – 1986 – 1/7
Παράσταση: 33 εκ. x 22.5 εκ. – Χαρτί: 38 εκ. x 27 εκ.
Ελληνική-γαλλική σχολή
Αρ. 990 – Απόκτηση 2010