ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

119

Άτιτλο

Σαράντης Καραβούζης (1938 – 2011) χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη λιθογραφία – τέλος 20ου αιώνα
82/200
Παράσταση: 63,5 εκ. x 50,5 εκ.
Χαρτί: 84 εκ. x 70 εκ.
Ελληνική-γαλλική σχολή
Αρ. 63 – Απόκτηση 2008