ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

104

Άτιτλο

Hayati Misman (1945 – ), χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη οξυγραφία και ακουατίντα
1999 – 27/100
Παράσταση: 28 εκ. / 18.5 εκ. – Χαρτί: 45 εκ. / 32 εκ.
Τουρκική σχολή
Αρ. 134 – Απόκτηση 2008