ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

95

Άτιτλο

Pino Pandolfini (1947 – ) χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη οξυγραφία και ακουατίντα – 2005 – Γ/Δ
Παράσταση: 96 εκ. x 65 εκ. – Χαρτί: 100 εκ. x 70 εκ.
Ιταλική σχολή
Αρ. 1484 – Απόκτηση 2012