ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Suzuki Chinpei (Hiroshige II) (1826 – 1869)
ζωγράφος, Ανώνυμος (19ος αιώνας) χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη ξυλογραφία (mokuhanga) – ca 1850
Παράσταση: 36 εκ. x 24,5 εκ.
Χαρτί: 37 εκ. x 25,5 εκ.
Ιαπωνική σχολή
Αρ. 3716 – Απόκτηση 2016