ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Glyn Hughes (1931 – 2014), χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωη λινογραφία – 1980-1990 – monotype
(μοναδικό αντίτυπο με αυτά τα χρώματα)
Παράσταση: 30 εκ. x 20,5 εκ.
Χαρτί: 40 εκ. x 27 εκ.
Αγγλική σχολή
Αρ. 618 – Απόκτηση 2009