ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Utagawa Kunisada (1786 – 1865) ζωγράφος,
Ανώνυμος (19ος αιώνας) χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη ξυλογραφία (mokuhanga)
πριν 1842
Παράσταση και χαρτί: 36,7 εκ. x 25,2 εκ.
Ιαπωνική σχολή
Αρ. 3717 – Απόκτηση 2016