ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Utagawa Kuniyoshi (1797 – 1861) ζωγράφος,
Ανώνυμος (19ος αιώνας) χαράκτης,
Άτιτλο – ξυλογραφία (mokuhanga) – ca 1850
Σελίδα ενός άγνωστου βιβλίου
Παράσταση: 16 εκ. x 11,1 εκ. – Χαρτί: 18 εκ. x 12 εκ.
Ιαπωνική σχολή
Αρ. 3347 – Απόκτηση 2015