ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Untitled_mustafa

Άτιτλο

Mustafa Öztunç (1966 – ) χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη ξυλογραφία σε ψηφιακό φόντο
1999 – 3/20
Παράσταση: 27,7 εκ. x 19 εκ. – Χαρτί: 45 εκ. x 35 εκ.
Τουρκική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 131 – Απόκτηση 2008