ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Untitled_umit

Άτιτλο

Ümit Inatçı (1960 – ) χαράκτης,
Άτιτλο – οξυγραφία – 1984
Παράσταση: 13 εκ. x 15 εκ. – Χαρτί: 17,5 εκ. x 25 εκ.
Ιταλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 2994 – Απόκτηση 2014