ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Στέλλα Λάντσια (1963 – ) χαράκτρια,
Άτιτλο – έγχρωμη ξυλογραφία – 1982 – Ε/Α
Παράσταση: 90 εκ. x 65 εκ. – Χαρτί: 100 εκ. x 80 εκ.
Γαλλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 1382 – Απόκτηση 2011