ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

146

Άτιτλο

Ευγενία Βασιλούδη (1962 – ) χαράκτρια,
Άτιτλο – έγχρωμή λινογραφία τυπωμένη σε ύφασμα,
στη μορφή ενός μαξιλαριού – 2010 – Ε/Α
Παράσταση: 87 εκ. x 90 εκ. – Ύφασμα: 92 εκ. x 94 εκ.
Ουκρανική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 1078 – Απόκτηση 2010