ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

136-a

Άτιτλο

Στέλιος Βότσης (1929 – 2012) χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη μεταξοτυπία – 1974 – 71/90
Παράσταση: 46,5 εκ. x 20,3 εκ.
Χαρτί: 55 εκ. x 35 εκ.
Αγγλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 951 – Απόκτηση 2010