ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Στέλιος Βότσης (1929 – 2012) χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη μεταξοτυπία – 1971 – 2/75
Παράσταση: 84,4 εκ. x 49,8 εκ.
Χαρτί: 100 εκ. x 70 εκ.
Αγγλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 956 – Απόκτηση 2010