ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

galtemis_untitled

Άτιτλο

Χριστόδουλος Γκαλτέμης (1953 – ) χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη λιθογραφία – 1995 – Ε.Α 10/35
Παράσταση: 23 εκ. x 32,8 εκ.
Χαρτί: 34,8 εκ. x 49,7 εκ.
Ελληνική σχολή
Αρ. 2648 – Απόκτηση 2013