ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Κύπρος

Άτιτλο

Ελένη Παναγίδου (1985 – ) χαράκτρια,Άτιτλο – τρισδιάστατο ανάγλυφο – 2015 – 1/10Παράσταση: 29 εκ. x 29 εκ.Χαρτί: 35,5 εκ. x 35,5 εκ.Αγγλική-Κυπριακή σχολήΑρ. 3506

Read More »

Άτιτλο

Mustafa Öztunç (1966 – ) χαράκτης,Άτιτλο – έγχρωμη ξυλογραφία σε ψηφιακό φόντο1999 – 3/20Παράσταση: 27,7 εκ. x 19 εκ. – Χαρτί: 45 εκ. x 35

Read More »

Darilma bana

Ipek Denizli Karagöz (198 – ) χαράκτρια,Darılma bana – οξυγραφία και ακουατίντα – 2005 – 3/10Παράσταση: 32,8 εκ. x 22,7 εκ.Χαρτί: 44,5 εκ. x 34

Read More »

Άτιτλο

Ümit Inatçı (1960 – ) χαράκτης,Άτιτλο – οξυγραφία – 1984Παράσταση: 13 εκ. x 15 εκ. – Χαρτί: 17,5 εκ. x 25 εκ.Ιταλική-Κυπριακή σχολήΑρ. 2994 –

Read More »

Αντιπαράθεση

Παναγιώτης Πασάντας (1971 – ) χαράκτης, Αντιπαράθεση – λιθογραφία – 2005 – 12/30 Παράσταση: 27 εκ. x 51,5 εκ. (2 παραστάσεις: Πάνω: 10,5 εκ. x

Read More »

Ο μάγος με τα χρώματα

Σπύρος Δημητριάδης (1950 – ) χαράκτης, 149Ο μάγος με τα χρώματα – έγχρωμη μεταξοτυπία1994 – 26/50Παράσταση: 68.5 εκ. x 48.5 εκ.Χαρτί: 100 εκ. x 70

Read More »

Άτιτλο

Στέλλα Λάντσια (1963 – ) χαράκτρια,Άτιτλο – έγχρωμη ξυλογραφία – 1982 – Ε/ΑΠαράσταση: 90 εκ. x 65 εκ. – Χαρτί: 100 εκ. x 80 εκ.Γαλλική-Κυπριακή

Read More »

Άτιτλο

Ευγενία Βασιλούδη (1962 – ) χαράκτρια,Άτιτλο – έγχρωμή λινογραφία τυπωμένη σε ύφασμα,στη μορφή ενός μαξιλαριού – 2010 – Ε/ΑΠαράσταση: 87 εκ. x 90 εκ. –

Read More »