ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Utagawa Kunisada

Άτιτλο

Utagawa Kunisada (1786 – 1865) ζωγράφος, Ανώνυμος (19ος αιώνας) χαράκτης, Άτιτλο – έγχρωμη ξυλογραφία (mokuhanga) πριν 1842 Παράσταση και χαρτί: 36,7 εκ. x 25,2 εκ.

Read More »