ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Ümit Inatçı

Άτιτλο

Ümit Inatçı (1960 – ) χαράκτης,Άτιτλο – οξυγραφία – 1984Παράσταση: 13 εκ. x 15 εκ. – Χαρτί: 17,5 εκ. x 25 εκ.Ιταλική-Κυπριακή σχολήΑρ. 2994 –

Read More »