ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Suzuki Chinpei

Άτιτλο

Suzuki Chinpei (Hiroshige II) (1826 – 1869)ζωγράφος, Ανώνυμος (19ος αιώνας) χαράκτης,Άτιτλο – έγχρωμη ξυλογραφία (mokuhanga) – ca 1850Παράσταση: 36 εκ. x 24,5 εκ.Χαρτί: 37 εκ.

Read More »