ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Sir John Gilbert

Hamlet (Άμλετ)

Sir John Gilbert (1817 – 1897) σχεδιαστής, George Dalziel (1815 – 1902) & Edward Dalziel (1817 – 1905) χαράκτες, Hamlet (Άμλετ) – ξυλογραφία σε όρθιο

Read More »