ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Max Avadevitch Birstein

Το παλάτι Monplaisir

Max Avadevitch Birstein (1914 – 2000) χαράκτης,Το παλάτι Monplaisir – έγχρωμη λινογραφία – ca 1950Από μια σειρά με όψεις του παλατιού Peterhof και τουπάρκου τουΠαράσταση:

Read More »