ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Marco Dente

Retrato de la colona di Roma

Marco Dente (Marco da Ravenna) (ca 1490 – 1527)χαράκτης,Retrato de la colona di Roma – χαλκογραφία με καλέμι1515-1527 – 2η κατάσταση (2 καταστάσεις) τηςπλάκας, με

Read More »