ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Louis Fabricius Dubourg

Télémaque arrive à Ithaque, et retrouve Ulysse son père chez le fidelle Eumée (Ο Τηλέμαχος επιστρέφει στην Ιθάκη και συναντιέται με τον πατέρα του τον Οδυσσέα στο σπίτι του πιστού Εύμαιου)

Louis Fabricius Dubourg (1693 – 1775) σχεδιαστής,Jacob Folkema (1692 – 1763) χαράκτης,Télémaque arrive à Ithaque, et retrouve Ulysse son père chezle fidelle Eumée (Ο Τηλέμαχος

Read More »