ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Livio Agresti

Ο Μυστικός Δείπνος

Livio Agresti (1505 – 1579) ζωγράφος, Cornelis Cort(1533 – 1578) χαράκτης,Ο Μυστικός Δείπνος – Paulus Palumbus Novariensis &Gaspar Albertus εκδότες – χαλκογραφία με καλέμι –1578

Read More »