ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Keisai Eisen

Ιερόδουλη με δύο kamuro

Keisai Eisen (1790 – 1848) ζωγράφος, Ανώνυμος(18ος-19ος αιώνας) χαράκτης,Ιερόδουλη με δύο kamuro (μαθητευόμενες)έγχρωμη ξυλογραφία (mokuhanga) – 182.Παράσταση και χαρτί: 39 εκ. x 26,3 εκ.Ιαπωνική σχολήΑρ.

Read More »