ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Julien Gracq

Le Rivage des Syrtes (Η Ακτή των Σύρτεων)

Το δίτομο Le Rivage des Syrtes αποτελεί την πρώτη και μοναδική εικονογραφημένη έκδοση του μυθιστορήματος του Julien Gracq, ο οποίος δε δέχτηκε άλλες εικονογραφημένες εκδόσεις.

Read More »