ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Jean-Pierre Adam

Άτιτλο

Jean-Pierre Adam (1941 – 2014), χαράκτης,Άτιτλο – έγχρωμη ξυλογραφία – 2012 – Ε/ΑΠαράσταση: 62,5 εκ. x 44,7 εκ.Χαρτί: 69 εκ. x 50 εκ.Γαλλική-Λουξεμβουργιανή σχολήΑρ. 1659

Read More »