ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Jean-Marc Scanreigh

Άτιτλο

Jean-Marc Scanreigh (1950 – ) χαράκτης,Άτιτλο – οξυγραφία – 1999 – Ε.ΑΠαράσταση: Αριστερά & δεξιά: 20 εκ. x 10 εκ.Χαρτί: 40 εκ. x 30 εκ.Γαλλική

Read More »