ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

István Orosz

Oszlopok (Kολώνες)

István Orosz (1951 – ) χαράκτης, Oszlopok (Kολώνες) – οξυγραφία – 201. – 56/85 Από τη σειρά Αδύνατα αντικείμενα Παράσταση: 37,2 εκ. x 17,8 εκ.

Read More »