ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Ipek Denizli Karagöz

Darilma bana

Ipek Denizli Karagöz (198 – ) χαράκτρια,Darılma bana – οξυγραφία και ακουατίντα – 2005 – 3/10Παράσταση: 32,8 εκ. x 22,7 εκ.Χαρτί: 44,5 εκ. x 34

Read More »