ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Heiri Strub

Der Geldstag (Η πτώχευση)

Heiri Strub (1916 – 2014) χαράκτης,Der Geldstag (Η πτώχευση)ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο – 1948Από μια σειρά ξυλογραφιών για την εικονογράφηση τουβιβλίου του Jeremias Gotthelf, Gesamtausgabe

Read More »