ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Gustave Doré

Ο Γάλλος Gustave Doré δεν γνωρίζει όρια στη δημιουργία του: σχεδιαστής, γελιογράφος, εικονογράφος, ζωγράφος, χαράκτης (λιθογραφίες και οξυγραφίες) και γλύπτης, δημιουργεί από το πιο μικρό σκίτσο μέχρι και μνημειακά έργα, με θέματα από τη θρησκεία μέχρι και τη σάτιρα. Παγκόσμια γνωστός για τις εικονογραφήσεις του –The Rime of the Ancient Mariner του Coleridge, Paradise lost του Milton, Η Βίβλος, Η Κόλαση από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη – ο ίδιος δεν χαράσσει με το καλέμι, αλλά συνεργάζεται με τους καλύτερους ξυλογράφους σε όρθιο ξύλο της εποχής του, ιδιαίτερα τους Héliodore Pisan, Paul Jonnard και François Pannemaker.

La dive bouteille (Η θεία μπουκάλα)

Gustave Doré (1832 – 1883) σχεδιαστής, FlorentinJonnard-Pacel (1840 – 1902) χαράκτης,La dive bouteille (Η θεία μπουκάλα)ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο – 1873Εικονογράφηση για Œuvres de Rabelais,

Read More »