ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Glyn Hughes

Άτιτλο

Glyn Hughes (1931 – 2014), χαράκτης,Άτιτλο – έγχρωη λινογραφία – 1980-1990 – monotype(μοναδικό αντίτυπο με αυτά τα χρώματα)Παράσταση: 30 εκ. x 20,5 εκ.Χαρτί: 40 εκ.

Read More »