ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Gilberto Aceves Navarro

Zapata (Ζαπάτα)

Gilberto Aceves Navarro (1931 – ) χαράκτης,Zapata (Ζαπάτα) – οξυγραφία και ακουατίντα2007 – 26/50Σειρά 35 οξυγραφιών 35 μεξικανών χαρακτώνμε τίτλο Οξυγραφίες της ιστορίας μας (2010)για

Read More »