ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

François de Salignac de la Mothe-Fénelon

Αριστούργημα της εικονογραφημένης λογοτεχνίας τον 18ον αιώνα είναι το σύγχρονο “έπος” του Γάλλου Fénelon, Οι Περιπέτειες του Τηλεμάχου. Ολλανδική έκδοση πολυτέλειας του 1734 με χαλκογραφίες ειδικά σχεδιασμένες και τυπωμένες για την έκδοση, αποτελεί ένα υπόδειγμα της εικονογραφημένης λογοτεχνίας του 18ου αιώνα: εκτός από την εξαιρετική τυπογραφία του, ξεχωρίζει για την ποικιλία και την ποιότητα των χαρακτικών: ξυλογραφίες για διακοσμήσεις (επίτιτλες, πρωτογράμματα και διακοσμήσεις στο τέλος κεφαλαίου) και χαλκογραφίες για την προμετωπίδα, τον χάρτη του ταξιδιού του Τηλέμαχου, την προσωπογραφία του συγγραφέα, και 24 αφηγηματικές χαλκογραφίες, μία για κάθε κεφάλαιο).