ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Dario Melendez Manzano

La domadora (Η θηριοδαμάστρια)

Dario Melendez Manzano (1985 – ) χαράκτης,La domadora (Η θηριοδαμάστρια) – οξυγραφία καιμεταφορά εικόνας – 2009Σειρά 35 οξυγραφιών 35 μεξικανών χαρακτών μετίτλο Οξυγραφίες της ιστορίας

Read More »