ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Cornelis de Bruijn

Ξεχωρίζει ανάμεσα στα βιβλία με θέμα τα ταξίδια, το έργο του Φλαμανδού Cornelis de Bruijn, Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste Deelen van Klein Asia (Ταξίδια του Cornelis de Bruyn στην Ανατολή…), με κείμενα και χαλκογραφίες από τα σχέδια που έκανε στην τότε οθωμανική αυτοκρατορία, από τα ελληνικά νησιά, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Κύπρο, Συρία, Παλαιστίνη, μέχρι την Αίγυπτο.

Scio (Η Χίος)

Cornelis de Bruijn (1652 – 1727) σχεδιαστής,Ανώνυμος (17ος αιώνας) χαράκτης,Scio (Η Χίος) – χαλκογραφία με καλέμι – 1698Μια από τις 200 χαλκογραφίες (εκτός κειμένου,μεταξύ σελίδων

Read More »