ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Χριστόδουλος Γκαλτέμης

Άτιτλο

Χριστόδουλος Γκαλτέμης (1953 – ) χαράκτης,Άτιτλο – έγχρωμη λιθογραφία – 1995 – Ε.Α 10/35Παράσταση: 23 εκ. x 32,8 εκ.Χαρτί: 34,8 εκ. x 49,7 εκ.Ελληνική σχολήΑρ.

Read More »