ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Τηλέμαχος Κάνθος

Στην εποχή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ο Τηλέμαχος Κάνθος, μετά από τις σπουδές του στην Αθήνα, όπου μαθαίνει χαρακτική στο εργαστήρι του Γ. Κεφαλληνού, αρχίζει να χαράσσει, κυρίως το ξύλο, τυπώνοντας με το χέρι. Αντλεί από τότε την έμπνευσή του από τον τόπο του, απεικονίζοντας τοπία και απλούς ανθρώπους της Κύπρου, σκηνές της παραδοσιακής ζωής της υπαίθρου, ενώ η τραγική σύγχρονη ιστορία του νησιού, ιδιαίτερα η εισβολή του 1974, προσδίδει στις ξυλογραφίες του δραματικότητα, μέσα από τη λιτή εκφραστικότητα της χαρακτικής του γλώσσας.

Παράκληση

Τηλέμαχος Κάνθος (1910 – 1993) χαράκτης,Παράκληση – ξυλογραφία – 1972Παράσταση: 17,7 εκ. x 27,3 εκ.Χαρτί: 42 εκ. x 57 εκ.Ελληνική-Κυπριακή σχολήΑρ. 189 – Απόκτηση 2008

Read More »