ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Στέλλα Λάντσια

Άτιτλο

Στέλλα Λάντσια (1963 – ) χαράκτρια,Άτιτλο – έγχρωμη ξυλογραφία – 1982 – Ε/ΑΠαράσταση: 90 εκ. x 65 εκ. – Χαρτί: 100 εκ. x 80 εκ.Γαλλική-Κυπριακή

Read More »