ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Στέλιος Βότσης

Άτιτλο

Στέλιος Βότσης (1929 – 2012) χαράκτης,Άτιτλο – έγχρωμη μεταξοτυπία – 1974 – 71/90Παράσταση: 46,5 εκ. x 20,3 εκ.Χαρτί: 55 εκ. x 35 εκ.Αγγλική-Κυπριακή σχολήΑρ. 951

Read More »

Άτιτλο

Στέλιος Βότσης (1929 – 2012) χαράκτης,Άτιτλο – έγχρωμη μεταξοτυπία – 1971 – 2/75Παράσταση: 84,4 εκ. x 49,8 εκ.Χαρτί: 100 εκ. x 70 εκ.Αγγλική-Κυπριακή σχολήΑρ. 956

Read More »