ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Σαράντης Καραβούζης

Άτιτλο

Σαράντης Καραβούζης (1938 – 2011) χαράκτης,Άτιτλο – έγχρωμη λιθογραφία – τέλος 20ου αιώνα82/200Παράσταση: 63,5 εκ. x 50,5 εκ.Χαρτί: 84 εκ. x 70 εκ.Ελληνική-γαλλική σχολήΑρ. 63

Read More »