ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Παναγιώτης Πασάντας

Αντιπαράθεση

Παναγιώτης Πασάντας (1971 – ) χαράκτης, Αντιπαράθεση – λιθογραφία – 2005 – 12/30 Παράσταση: 27 εκ. x 51,5 εκ. (2 παραστάσεις: Πάνω: 10,5 εκ. x

Read More »