ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Παναγιώτης Λάρκος

Στις περισσότερες, συχνά έγχρωμες, λινογραφίες του, ο ζωγράφος Παναγιώτης Λάρκος εξυμνεί με λυρική γλώσσα τις ομορφιές των τοπίων της Κύπρου, την μακραίωνη ιστορία της, ή θρηνεί με συμβολισμό και σκληρότητα την τραγωδία της πατρίδας του, στηλιτεύοντας τον εισβολέα.