ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Νότα Σιοτρόπου

PAX (Ειρήνη)

Νότα Σιοτρόπου (1932 – 2014) χαράκτρια,PAX (Ειρήνη) – λιθογραφία – 1956 – e.d.aΠαράσταση: 30 εκ. x 40 εκ.Χαρτί: 35 εκ. x 47 εκ.Ελληνική σχολήΑρ. 2927

Read More »