ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Νίκος Κουρούσιης

Έμπνευση από τη βροχή

Νίκος Κουρούσιης (1937 – ) χαράκτης,Έμπνευση από τη βροχή – έγχρωμη ψηφιακήχαρακτική – 2006 – 2/20Παράσταση: 100 εκ. x 100 εκ.Χαρτί: 130 εκ. x 130

Read More »