ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Μιχάλης Αρφαράς

Roofgarden party

Μιχάλης Αρφαράς (1954 – ) χαράκτης,Roofgarden party – επιχρωματισμένη ξυλογραφίασε όρθιο ξύλο – 1984 – 29/50Παράσταση: 23,8 εκ. x 17,5 εκ.Χαρτί: 32 εκ. x 25

Read More »